Vítejte na našem webu

Sbor dobrovolných hasičů obce Všejany byl založen již roku 1879. K 1.1.2016 má SDH Všejany 61 členů, z toho 20 mužů, 13 žen a 28 dětí, kteří se pravidelně schází a učí se novým dovednostem, které uplatní nejen při soutěžích, ale i v běžném životě. Všejanští hasiči se rovněž účastní soutěží v požárním sportu, ale v první řadě zasahují jako výjezdová jednotka JPO III při požárech nejen v naší obci, ale i širokém okolí. Jejich činností není jen hašení požárů, ale i technické zásahy např. při odklízení spadlých stromů, nebo při povodních a nejrůznější práce v obci, např. zalévání stromků, čištění kanálů, prořezávání a pod... Kromě těchto zásadních věcí hasiči přispívají kulturnímu dění ve Všejanech, pravidelně pořádají Hasičský bál, akce pro děti např. rozlučku s prázdninami, nebo Mikulášskou besídku, aktivně se účastní při pořádání dětského dne, Všejanských slavností, pálení čarodějnic apod.

Pokud budete mít nějaké otázky či připomínky, pište do mailu: janina.stranakova@seznam.cz
Logo SDH hasiči